Saveti

knjigovodstveni saveti

USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA – IOS Obrazac

 Član 22. stav 1 Zakona o računovodstvu propisuje da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja izvrše usaglašavanje potraživanja i obaveza, što se dokazuje odgovarajućom ispravom. Zakonom nije propisan način i rok usaglašavanja. To, pravna lica i preduzetnici, uređuju svojim opštim aktima. Kako bi se izvršilo uspešno usaglašavanje neophodno je izvršiti …

USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA – IOS Obrazac Read More »

osnivanje preduzeca

ŠTA DA REGISTRUJEM 2. deo

Ukoliko već niste, pročitajte prvi deo ovog vodiča. Ekonomski aspekti Sad ćemo analizirati različite modele organizovanja poslovanja sa stanovišta plaćanja obaveza prema državi. To je ono što svakog početnika u poslovanju na prvom mestu zanima kako bi znao pravilno da isplanira svoje troškove. Paušalac Paušalac je preduzetnik koji porez i doprinose plaća na osnovu Rešenja …

ŠTA DA REGISTRUJEM 2. deo Read More »

koji oblik poslovanja da registrujem

ŠTA DA REGISTRUJEM 1. DEO

(često postavljano pitanje) Ukoliko imate dobru poslovnu ideju i nameru da pokrenete sopstveni biznis jedan od prvih koraka je da donesete odluku koji oblik poslovanja da registrujete. Istovremeno treba da donesete odluku da li želite da Vaša delatnost bude registrovana u sistem PDV-a ili ne.Ako ste u dilemi i nije Vam baš potpuno jasno koji …

ŠTA DA REGISTRUJEM 1. DEO Read More »

Call Now Button