FINANSIJSKA PODRŠKA OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE

Od  01.novembra 2021.g. počinje tranzicioni period i od tada će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije.Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije je 30.april.2022.g. Država će putem subvencija pokriti obveznicima fiskalizacije neophodne troškove  prelaska na novi model fiskalizacije i to onima koji se prijave za državnu subvenciju.

     Na osnovu  „Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija“ (Sl.g.RS br.95/21), Ministarstvo privrede Republike Srbije je raspisalo javni poziv za podnošenje „Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju“.

     Pravo na finansijsku podršku imaju postojeći obveznici fiskalizacije i novi obveznici osnovani i registrovani kod nadležnog registra zaključno sa 29.oktobrom 2021.g.Obveznici fiskalizacije mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, kao i po 100evra po svakom prijavljenom elektronskom uređaju.Obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV-a na dan podnošenja Izjave  o zainteresovanosti ostvaruju finansijsku podršku uvećanu za 20% Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je dodela „jedinstvene oznake“ prijavljenih lokacija obveznicima od strane Poreske uprave.

     Korak 1. Obveznici fiskalizacije moraju da prijave lokacije (poslovne prostorije). Prijava se podnosi elektronskim putem preko portala Poreske uprave „ePorezi“ a njeno podnošenje je omogućeno od 01.oktobra 2021.g.Prijava ( PGJO – Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije  ) sadrži podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama  u kojima će koristiti elektronski fiskalni uredjaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno. Poreska uprava, nakon izvršene provere dostavljenih podataka, rešenjem odlučuje o zahtevu i to u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva, rešenje dostavlja poreskom obvezniku elektronskim putem. Rešenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uredjaju.

     Korak 2. Počev od 15.oktobra 2021.g. omogućeno je takođe putem portala ePorezi podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju (FIP EFU – Finansijska podrška za nabavku elektronskih fiskalnih uredjaja). Izjava se može podneti zaključno sa 31.januarom 2022.g. i može se podneti samo jedanput i to tek nakon dodele jedinstvene oznake poslovnog prostora od strane Poreske uprave. Od 15-og. oktobra do zaključno sa 28.februarom 2022.g. Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške za one koji su podneli Izjavu.

     Uprava za trezor će vršiti prenos sredstava korisnicima finansijske podrške na poslovne račune navedene u Izjavi a na osnovu spiskova koje im dostavlja Poreska uprava jednom nedeljno.

     Obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku imaju obavezu da u roku od 6 meseci od početka primene Zakona (30.april 2022.g.) počnu da evidentiraju promet na malo preko elektronskog  fiskalnog uredjaja. Ukoliko to ne učine gube pravo na finansijsku podršku i dužni su da u roku od 5 dana od dana gubitka prava izvrše povraćaj dobijenih sredstava i to sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška.                               

Call Now Button