osnivanje preduzeca

3. DEO: REGISTROVANJE PREDUZEĆA – DOO

Ukoliko već niste pročitajte prvi i drugi deo ovog vodiča.

Preduzeće plaća 3 vrste poreza i doprinosa i to :

  1. Porez i doprinosi na RAD : zarada, rad direktora ili osnivača,
  2. Porez na dobit ( profit) i
  3. Porez na učešće u dobiti ( dividenda )

POREZ I DOPRINOSI NA RAD ( ima puno različitih varijacija )

Osnivač može biti zaposlen u svojoj firmi, zaključuje se sa njim Ugovor o radu. On tada ima status zaposlenog i onda mu se isplaćuje zarada a porezi i doprinosi na iznos zarade stim što najniža osnovica za doprinose može biti u ovom momentu 25.801,00. Porez na zarade se plaća 10% a neoporezivi iznos je 16.300,00. doprinosi se plaćaju PIO, zdravstvsto i nezaposlenost u zbirnoj stopi od 19,9% na teret zaposlenog i PIO i zdravstvo u zbirnoj stopi od 16,65% na teret poslodavca.

Primer 1. Zarada osnivača u iznosu minimalne osnovice ( 25.801,00 )

Bruto zarada (Bruto 1.) 25.801,00

Neoporezivo 16.300,00

Porez na zarade 10% 950,10

Doprinosi na teret zaposlenog 19,9% 5.134,40

Doprinosi na teret poslodavca 16,65% 4.295,87

Neto za isplatu 19.716,50

Svega troškovi (Bruto 2.) 30.096,87

ZNAČI OSNIVAČU PRIPADA 19.716,50 X 12 MESECI = 236.598,00

DRŽAVI PRIPADA 10.380,37 X 12 MESECI = 124.564,44

Primer 2.

Osnivač može biti direktor van radnog odnosa ako je registrovan za zastupnika ali nije u radnom odnosu. On nema platu ali zakon obavezuje da se za njega plate doprinosi na minimalnu osnovicu. Tako da u slucaju da nije više nigde zaposlen preduzeće će za njega platiti doprinose (PIO,zdravstvo i nezaposlenost) u ukupnom iznosu od 9.430,27 a ako je još negde zaposlen onda samo doprinos PIO u iznosu od 6.579,26. Znači za sve osnivače koji su registrovani u APR-u kao zakonski zastupnici preduzeće mora da plaća ove doprinose. Ako osnivač nije registrovan za zakonskog zastupnika onda preduzeće nema obavezu da za njega plaća doprinose. Ali to onda znači da je neko drugo lice zastupnik u vašoj firmi ( direktor ) pa ćete za njega plaćati neke poreze i doprinose.

ZNAČI OSNIVAČ NEMA ZARADU

DRŽAVI PRIPADA 124.564,44 odnosno 78.951,12 (ako je negde već zaposlen)

Primer 3.

Osnivać može da bude registrovan za zastupanje i nije u radnom odnosu ni u svom privrednom društvu ni kod drugog poslodavca. Imenovan je za direktora i prima naknadu po „Ugovoru o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa“. Za ovog osnivača zastupnika koji radi u privrednom društvu bez zasnivanja radnog odnosa preduzeće plaća doprinose objašnjene u prethodnom primeru. Zaključenjem ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa ugovorena je neka naknada za rad direktora, ona nema karakter zarade. U ovom slučaju se na njegovu bruto ugovorenu naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova plaća porez od 20%. Na istu osnovicu se plaća i doprinos za PIO po stopi od 25,5%.

Ako je ugovorena NETO naknada 20.000,00

BRUTO 31.446,54

OSNOVICA 25.157,23

POREZ 20% 5.031,45

PIO 25,5% 6415,09

ZNAČI DIREKTOR PRIMA NAKNADU na mesečnom nivou 20.000,00

DRŽAVI PRIPADA

Na ovu naknadu 11.446,54 x 12 meseci 137.358,48

Doprinosi najmanje na najnižu osnovicu 124.564,44

SVEGA DRŽAVI 261.922,92

Call Now Button