Odabirom saradnika i računovođe koji će Vam pružiti stručne i efikasne računovodstvene usluge na sigurnom ste putu da ostvarite svoje ciljeve.

Računovodstvo za paušalno oporezive preduzetnike

Za početnike prvi mesec BESPLATNO.

Paušalac nije obavezan da vodi poslovne knjige Zbog toga su njegovi poslovi vezano za administraciju jednostavniji. Nije obavezan da angažuje knjigovođu jer može sam da vodi potrebne evidencije. Međutim, poslove administracije je sigurnije prepustiti profesionalcima jer se često greške skupo plaćaju. Posvetite se svom biznisu i oslonite se na knjigovođu onda kada niste sigurni.

REDOVNA MESEČNA ADMINISTRACIJA

30 evra / mesečno

JEDNOKRATNI PAKET ZA POČETNIKE

50 evra / jednokratno

Accordion Content

Usluge koje nisu sadržane u paketu (redovna mesečna administracija) i tarifiraju se posebno:

  • Prijava, promena  i odjava radnika (na portalu Croso.rs) 
  • Obračun bolovanja i predaja obrazaca za refundaciju
  • Popunjavanje i slanje DI-1 izveštaja NBS
  • Popunjavanje obaveštenja o deviznom prilivu
  • Obračun zarade za zaposlene i izrada potrebnih obrazaca.
Accordion Content
  • Klijent sam obavlja otvaranje tekućeg računa u banci
  • Klijent treba da računa na po jedan odlazak u poresku upravu i lokalnu upravu prihoda
  • Paket obuhvata pobrojane usluge u prvim danima osnivanja i ne produžava se na redovno poslovanje
  • Takse koje treba da se uplate padaju na teret klijenta
racunovodstvene usluge

Za paušalce početnike koji nama povere mesečnu administraciju obavićemo besplatno registraciju kod APR-a (jednokratni paket za početnike). Prvi mesec vršimo usluge BESPLATNO.

Call Now Button